Spready towarowe: Czy już czas na kukurydziane spready niedźwiedzia?

Cześć! Rynki ziaren obecnie charakteryzuje wyraźna zmienność. Sezonowość jest w przypadku kukurydzianych spreadów niedźwiedzia dogodna. Czy już zatem czas na otwarcie pozycji?

Wykres 20 lat

źródło: www.barchart.com

Z długoterminowego punktu widzenia cena kukurydzy znajduje się w pobliżu poziomu SR wokół pasma 450-460. W tym miejscu często odbijała się z powrotem do niższych poziomów. Z kolei przebicie tej granicy w przeszłości przyniosło wyraźny wzrost ceny. Do takiej sytuacji doszło w ciągu ostatnich 20 lat czterokrotnie. Równocześnie widać, że straszenie złymi warunkami dla nowych zbiorów odbywa się dosyć regularnie. Large Traders wspierają tą zmienność, bo na niej zarabiają. My w rezultacie znajdujemy się na skrzyżowaniu i czeka nas decyzja. 

Wykres 1 rok

źródło: www.barchart.com

Z wykresu rocznego jasno wynika wyraźna zmienność w krótkoterminowym horyzoncie maja i czerwca. Cena dotarła do granicy 470 i wydawało się, że jej wzrost będzie kontynuował. Nad ową granicą jednak nie utrzymała się dłużej niż dwa dni. Konsekwentny spadek wskazał na koniec paniki odnośnie tego, że z nowymi zbiorami mają być jakieś problemy. W środę nastąpił jednak następny gwałtowny wzrost, ale uważam, że nie będzie on długoterminowy. Może się mylę. Spójrzmy jeszcze na inne wskaźniki i na to, co nam one mówią.

Co mówi nam indeks COT

źródło: www.spreadcharts.com – Indeks COT LT

Duzi spekulanci zbliżają się do maksimum z ostatnich pięciu lat. Z tej perspektywy rośnie prawdopodobieństwo sukcesu na spreadach NIEDŹWIEDZIA. Nadal jednak widać, że kupujący są bardzo aktywni. W związku z tym będę czekać na nowy raport, a mianowicie na informację, czy wzrost ilości pozycji LONG nadal kontynuuje, czy już dobiega końca.

Prawdopodobny spread ZCH20-ZCZ19

źródło: www.seasonalgo.com – sezonowość

Oto mamy spread, który obecnie monitoruję. Traderzy kierujący się tylko sezonowością prawdopodobnie wcale nie biorą go pod uwagę. Nie jest bowiem w zgodzie z patternami z minionych lat. Ja jednak właśnie takie spready bardzo lubię.

Wykres kontynuacyjny spreadu ZCH20-ZCZ19

źródło: www.seasonalgo.com – wykres kontynuacyjny

Powyżej można zobaczyć wykres kontynuacyjny spreadu. Chodzi o połączenie spreadów, mianowicie połączenie ostatniego roku życia spreadów ZCH-ZCZ w jedną całość. Widać, że poziom cenowy około 5 stanowi odpowiedni poziom do kupna. Otwierając w tym miejscu pozycję powinniśmy ustawić SL na poziomie 1. Wartość SL to zatem 4 punkty, a ryzyka 200 dolarów. Maksimum spreadu znajduje się gdzieś pomiędzy 10 i 15 punktami. Ów obszar jest więc naszym „boiskiem”, zakładając oczywiście, że rynek będzie działał na naszą korzyść. Sezonowość jest dogodna, COT też dobry, jak również wskaźniki techniczne… Traderzy z dużymi kontami mogą sobie dostosować to zagranie do własnych potrzeb, na przykład poprzez zwiększenie ryzyka, opierając się na fakcie, że pod koniec swej żywotności spread zazwyczaj osiąga poziom 7 do 15. Można również zabezpieczyć się za pomocą opcji, co jednak polecam bardziej doświadczonym traderom.

TSWE, demonstracja zagrań

źródło: platforma TWS IB

Na koniec spójrzmy na pozycje, które otworzyłem lub zamknąłem w bieżącym tygodniu. Pierwsze dwie linijki to TSWE i „trójcylindrówka” na kawie. Na poziomie 1.1240 sprzedałem jeden trzymany przeze mnie kontrakt terminowy i równocześnie odkupiłem opcję CALL z ceną wykonania 1.075. Trzymam jeszcze jeden kontrakt futures i wystawioną opcję CALL 1.025. Zysk z zamkniętego covered call wynosi +2.737 USD (ok. 10.315 złotych).

Otwarta pozycja TSWE – 3C kawa

źródło: platforma TWS

Otwarta pozycja na kawie obecnie jest na plusie: +2.254 (ok. 8.000 złotych)

Trzecia i czwarta linijka w górnej tabelce to drobne zyski poza TSWE – spread na mięsie +376.80 USD oraz zamknięta opcja PUT na ZL (oleju sojowym) +213.36 USD. Razem 590.16 USD (czyli ok. +2.220 złotych).

Ostatnie dwie otwarte pozycje w ramach TSWE

Chodzi o wystawienie opcji PUT na kakao z ceną wykonania 2400 w ramach „trójcylindrówki” za 370 dolarów i nowo otwarty spread NIEDŹWIEDZIA na ropie. Trzymam dwie sztuki spreadu, a otwarty zysk wynosi obecnie +331 dolarów. Kakaowa opcja PUT jest odrobinę na minusie: -156 dolarów, ale wciąż OTM.

I wreszcie docieramy do najważniejszej sprawy. Opisany w pierwszej części tego artykułu spread nadal monitoruję i czekam na nowy raport COT. Zobaczę, co będzie dalej, ale otwarcie pozycji uważam za raczej bardzo prawdopodobne.

Cześć, Roman, powodzenia!

Kilka słów o mnie, o mojej drodze do handlu spreadami oraz o procedurach, z których korzystam, do pobrania tu:

Roman Horký spready
Roman Horký
Jako przedsiębiorca działa od 1992 roku do dziś. Hobby: rowery górskie i szosowe, handel spreadami towarowymi. Pierwsze doświadczenie z rynkami kapitałowymi zdobył w 1990 roku, za pośrednictwem otwartych funduszy inwestycyjnych banków oraz instytucji finansowych, a pierwsze doświadczenie z handlem na giełdzie zdobył na giełdzie praskiej. Później rozpoczął działalność na giełdzie w USA. Rynkami zajmuje się już od dawna. Za swój wzór traderski uważa amerykańskiego tradera towarów giełdowych, Larrego Williamsa. Roman Horký jest specjalistą od spreadów towarowych, którymi handluje już od siedmiu lat. Jest zwolennikiem nauki za pomocą praktyki i propagatorem prostych strategii handlowych. Handluje również opcjami na towarowe kontrakty terminowe oraz samymi futures. Jego działalność obejmuje również akcje (inwestycje) – w szczególności preferuje akcje dywidendowe.