Spready towarowe: Czy już czas na kukurydziane spready niedźwiedzia?

Cześć! Rynki ziaren obecnie charakteryzuje wyraźna zmienność. Sezonowość jest w przypadku kukurydzianych spreadów niedźwiedzia dogodna. Czy już zatem czas na otwarcie pozycji?

Wykres 20 lat

źródło: www.barchart.com

Z długoterminowego punktu widzenia cena kukurydzy znajduje się w pobliżu poziomu SR wokół pasma 450-460. W tym miejscu często odbijała się z powrotem do niższych poziomów. Z kolei przebicie tej granicy w przeszłości przyniosło wyraźny wzrost ceny. Do takiej sytuacji doszło w ciągu ostatnich 20 lat czterokrotnie. Równocześnie widać, że straszenie złymi warunkami dla nowych zbiorów odbywa się dosyć regularnie. Large Traders wspierają tą zmienność, bo na niej zarabiają. My w rezultacie znajdujemy się na skrzyżowaniu i czeka nas decyzja. 

Wykres 1 rok

źródło: www.barchart.com

Z wykresu rocznego jasno wynika wyraźna zmienność w krótkoterminowym horyzoncie maja i czerwca. Cena dotarła do granicy 470 i wydawało się, że jej wzrost będzie kontynuował. Nad ową granicą jednak nie utrzymała się dłużej niż dwa dni. Konsekwentny spadek wskazał na koniec paniki odnośnie tego, że z nowymi zbiorami mają być jakieś problemy. W środę nastąpił jednak następny gwałtowny wzrost, ale uważam, że nie będzie on długoterminowy. Może się mylę. Spójrzmy jeszcze na inne wskaźniki i na to, co nam one mówią.

Co mówi nam indeks COT

źródło: www.spreadcharts.com – Indeks COT LT

Duzi spekulanci zbliżają się do maksimum z ostatnich pięciu lat. Z tej perspektywy rośnie prawdopodobieństwo sukcesu na spreadach NIEDŹWIEDZIA. Nadal jednak widać, że kupujący są bardzo aktywni. W związku z tym będę czekać na nowy raport, a mianowicie na informację, czy wzrost ilości pozycji LONG nadal kontynuuje, czy już dobiega końca.

Prawdopodobny spread ZCH20-ZCZ19

źródło: www.seasonalgo.com – sezonowość

Oto mamy spread, który obecnie monitoruję. Traderzy kierujący się tylko sezonowością prawdopodobnie wcale nie biorą go pod uwagę. Nie jest bowiem w zgodzie z patternami z minionych lat. Ja jednak właśnie takie spready bardzo lubię.

Wykres kontynuacyjny spreadu ZCH20-ZCZ19

źródło: www.seasonalgo.com – wykres kontynuacyjny

Powyżej można zobaczyć wykres kontynuacyjny spreadu. Chodzi o połączenie spreadów, mianowicie połączenie ostatniego roku życia spreadów ZCH-ZCZ w jedną całość. Widać, że poziom cenowy około 5 stanowi odpowiedni poziom do kupna. Otwierając w tym miejscu pozycję powinniśmy ustawić SL na poziomie 1. Wartość SL to zatem 4 punkty, a ryzyka 200 dolarów. Maksimum spreadu znajduje się gdzieś pomiędzy 10 i 15 punktami. Ów obszar jest więc naszym „boiskiem”, zakładając oczywiście, że rynek będzie działał na naszą korzyść. Sezonowość jest dogodna, COT też dobry, jak również wskaźniki techniczne… Traderzy z dużymi kontami mogą sobie dostosować to zagranie do własnych potrzeb, na przykład poprzez zwiększenie ryzyka, opierając się na fakcie, że pod koniec swej żywotności spread zazwyczaj osiąga poziom 7 do 15. Można również zabezpieczyć się za pomocą opcji, co jednak polecam bardziej doświadczonym traderom.

TSWE, demonstracja zagrań

źródło: platforma TWS IB

Na koniec spójrzmy na pozycje, które otworzyłem lub zamknąłem w bieżącym tygodniu. Pierwsze dwie linijki to TSWE i „trójcylindrówka” na kawie. Na poziomie 1.1240 sprzedałem jeden trzymany przeze mnie kontrakt terminowy i równocześnie odkupiłem opcję CALL z ceną wykonania 1.075. Trzymam jeszcze jeden kontrakt futures i wystawioną opcję CALL 1.025. Zysk z zamkniętego covered call wynosi +2.737 USD (ok. 10.315 złotych).

Otwarta pozycja TSWE – 3C kawa

źródło: platforma TWS

Otwarta pozycja na kawie obecnie jest na plusie: +2.254 (ok. 8.000 złotych)

Trzecia i czwarta linijka w górnej tabelce to drobne zyski poza TSWE – spread na mięsie +376.80 USD oraz zamknięta opcja PUT na ZL (oleju sojowym) +213.36 USD. Razem 590.16 USD (czyli ok. +2.220 złotych).

Ostatnie dwie otwarte pozycje w ramach TSWE

Chodzi o wystawienie opcji PUT na kakao z ceną wykonania 2400 w ramach „trójcylindrówki” za 370 dolarów i nowo otwarty spread NIEDŹWIEDZIA na ropie. Trzymam dwie sztuki spreadu, a otwarty zysk wynosi obecnie +331 dolarów. Kakaowa opcja PUT jest odrobinę na minusie: -156 dolarów, ale wciąż OTM.

I wreszcie docieramy do najważniejszej sprawy. Opisany w pierwszej części tego artykułu spread nadal monitoruję i czekam na nowy raport COT. Zobaczę, co będzie dalej, ale otwarcie pozycji uważam za raczej bardzo prawdopodobne.

Cześć, Roman, powodzenia!

Kilka słów o mnie, o mojej drodze do handlu spreadami oraz o procedurach, z których korzystam, do pobrania tu:

Roman Horký spready
Roman Horký
Jako przedsiębiorca działa od 1992 roku do chwili obecnej. Hobby: rowery górskie i szosowe, handel spreadami towarowymi na giełdzie. Pierwsze doświadczenie z rynkiem kapitałowym zyskał w 1990 roku, za pośrednictwem otwartych funduszy inwestycyjnych banków oraz instytucji finansowych. Pierwsze doświadczenie z handlem na giełdzie Roman zyskał na giełdzie praskiej, później rozpoczął działalność na giełdzie w USA. Od dawna studiuje rynki kapitałowe. Za swój wzór inwestycyjny i traderski uważa amerykańskiego handlowca towarowego, Larrego Williamsa. Roman Horký jest specjalistą do spreadów towarowych, którymi handluje już od sześciu lat. Jest zwolennikiem nauki za pomocą praktyki i propagatorem prostych procedur. Ponadto handluje opcjami na towarowe futures oraz samymi towarowymi futures. Handluje również opcjami na zmienność. Jego działalność obejmuje również akcje (inwestycje) – w szczególności preferuje akcje dywidendowe.