Spready towarowe: Dzika pszenica i spread ZWZ19-ZWU19

Ponownie witam serdecznie wszystkich interesujących się giełdą. Dziś zajmiemy się pszenicą. Po długim okresie czasu, w którym cena poruszała się w bok, wyruszyła ona energicznie na południe. Chodziło o szybki i stosunkowo znamienny spadek. Dziś więc porozmawiamy o tym, jak na ową sytuację zareagowały nasze wskaźniki i jak rozwija się mój spread ZWZ19-ZWU19.

Cena pszenicy ZW z długoterminowego punktu widzenia

źródło: barchart.com

Powyżej można zobaczyć 20 lat „życia” pszenicy. Do takiej perspektywy czasowej opracowałem swe własne pasma cenowe. To nie nauka rakietowa. Pomijam najwyższe maksimum cenowe i za górną granicę uważam drugi wierzchołek. W naszym wypadku chodzi o cenę 950. Druga linia to minimum cenowe w tym okresie, które wynosi 225. Dwie poziome linie w środkowej części wykresu reprezentują 50 % wartości górnej linii, czyli połowę z 950, innymi słowy 475. Ostatnia to 950 + 225, czyli suma dolnej i górnej linii, którą następnie również dzielę przez 2. 50 % z sumy 950 + 225 to 587. Tym samym powstają trzy pasma cenowe. Dolne pasmo to tani towar, średnie pasmo jest neutralne, natomiast górne wskazuje na to, że pszenica jest droga. To bardzo proste i łatwe do zrozumienia. Na podstawie tego podstawowego wykresu zastanawiam się nad długoterminowymi zagraniami.

Z długoterminowego punktu widzenia pszenica jest tania. Innymi słowy, zagranie długoterminowe byłoby w porządku. Z perspektywy średnioterminowej potrzebuję jednak bardziej konkretnych informacji, w związku z czym wezmę pod uwagę „moje narzędzia”.

Wykres roczny ZWK19

źródło: barchart.com

Powyższy wykres przedstawia rozwój ceny towaru w okresie jednego roku. Oto są już bardziej widoczne wskaźniki techniczne takie jak momentum, COT, rozbieżność itp. Po prostu średnioterminowe narzędzia techniczne i fundamentalne. Zagrania krótkoterminowe wymagają jednak zupełnie innego podejścia od średnioterminowych. Traderzy handlujący futures, spreadami towarowymiopcjami będą postrzegać zaistniałą sytuację w zupełnie odmienny sposób, w szczególności przez pryzmat ryzyka i połączonej z nim wielkości konta.

W tym miejscu pozwolę sobie na pewną spekulację i postaram się ją objaśnić. Na wykresie ponownie zaznaczyłem trzy linie. Górna i dolna to wierzchołki cenowe do samego końca jej wyraźnego spadku. Chodzi o spadek o wartości 98 punktów. Dolna czerwona linia jest zatem również oddalona od średniej linii, na poziomie 433. Chodzi o zwykły pomiar zmienności w przeszłości zastosowany w obecnej sytuacji. Uważam, że będzie chodziło o znaczącą linię. Druga linia to psychologiczna linia na poziomie 400 punktów. W chwili, gdy piszę ten artykuł, cena znajduje się na poziomie 444. Z perspektywy średnioterminowej uważam, że cena zatrzyma się w tym paśmie lub nad nim. Innymi słowy na poziomie pomiędzy 433 a 400. Chodzi o poziomy SR, które razem tworzą bardzo silne pasmo.

Hurra, nareszcie mamy COT – pozycje NET LT, ZW

źródło: spreadcharts.com

W dolnej części wykresu można zobaczyć pozycje net wielkich graczy – Large Traders (zielone pole). W zeszły wtorek stan pozycji wynosił -50.000 kontraktów. Minimum znajduje się na poziomie gdzieś około -150.000 kontraktów. W związku z tym uważam, że banki i fundusze mają jeszcze dosyć „amunicji” do wsparcia kolejnego spadku. Bardzo mnie interesują informacje, jakie będzie zawierać nowy raport COT. Mianowicie to, jeśli i jak one spadły i jaki będzie aktualny ich stan. Spreadowi niedźwiedzia ZWZ19-ZWU19 niniejszy stan oczywiście sprzyja. Pomimo tego, że chodzi o wąski spread oddalony od najbliższego kontraktu.

Wykres kontynuacyjny ceny spreadu ZWZ19-ZWU19

źródło: seasonalgo.com

Z powyższego wykresu wynika, że spread nie jest zbyt drogi. Mamy więc dosyć miejsca do wzrostu. Spójrzmy jeszcze na strukturę rynku, mianowicie na to, czy przypadkowo nie pojawiła się jakaś rozbieżność.

Struktura rynku ZW

źródło: spreadcharts.com

Niebieska linia na wykresie term structure pokazuje obecny stan. W żaden sposób nie różni się od linii zielonej lub czerwonej. W naszym przypadku powinno nas interesować nachylenie struktury rynku, które jest takie same, jak w przypadku średnich z ostatnich 5 i 15 lat. Mój spread przedstawiają czwarta i piąta kropka na krzywej, mianowicie sprzedany wrzesień i kupiony grudzień. Struktura rynku pokazuje więc normalną wartość podaży i popytu. Spójrzmy jeszcze na sezonowość.

Sezonowość ZWZ19-ZWU19

źródło: spreadcharts.com

Wykres pokazuje zieloną krzywą pokazującą średnią wartość ceny spreadu za ostatnich 15 lat. Zielone pasmo pokazuje, gdzie spread się poruszał. Nie chodzi więc o dokładną cenę, ale o zmienność, czyli o rozpiętość cen w danym okresie czasu. Niebieska krzywa to cena spreadu, natomiast pozioma zielona linia reprezentuje zaznaczony przeze mnie poziom SR łączący dwa dołki cenowe.

Podsumowując, wygląda na to, że z punktu widzenia długoterminowego pszenica jest tania. To jednak nie znaczy, że zamierzam zamknąć mój spread niedźwiedzia. Raport COT wskazuje na to, że spadek może jeszcze chwilę potrwać. Sezonowość jest dobra, a struktura rynku pokazuje normalne wartości. Z pewnością dojdzie do korekty ceny spreadu w momencie odwrócenia trendu cen pszenicy. Kiedy tak się stanie, to zastanowię się nad obecną sytuacją i zdecyduję, jak będę dalej postępować.

Cześć, Roman, powodzenia!

Kilka słów o mnie, o mojej drodze do handlu spreadami oraz o procedurach, z których korzystam, do pobrania tu:

Roman Horký spready
Roman Horký
Jako przedsiębiorca działa od 1992 roku do dziś. Hobby: rowery górskie i szosowe, handel spreadami towarowymi. Pierwsze doświadczenie z rynkami kapitałowymi zdobył w 1990 roku, za pośrednictwem otwartych funduszy inwestycyjnych banków oraz instytucji finansowych, a pierwsze doświadczenie z handlem na giełdzie zdobył na giełdzie praskiej. Później rozpoczął działalność na giełdzie w USA. Rynkami zajmuje się już od dawna. Za swój wzór traderski uważa amerykańskiego tradera towarów giełdowych, Larrego Williamsa. Roman Horký jest specjalistą od spreadów towarowych, którymi handluje już od siedmiu lat. Jest zwolennikiem nauki za pomocą praktyki i propagatorem prostych strategii handlowych. Handluje również opcjami na towarowe kontrakty terminowe oraz samymi futures. Jego działalność obejmuje również akcje (inwestycje) – w szczególności preferuje akcje dywidendowe.