Spready towarowe: Słodziutka analiza rynku kakao

Witam, przesyłam serdeczne pozdrowienia z Tajlandii! Jest zdecydowanie za gorąco, więc dzisiejszy artykuł piszę w moim klimatyzowanym pokoju. W naszym kraju rano około zera, tutaj 32 stopni w cieniu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest lepsze. Wolę temperaturę gdzieś w środku. Tutaj niestety nie mam do wyboru. Przejdźmy już jednak do treści dzisiejszego artykułu. Zamierzam zająć się kakao, a zwłaszcza otwartym przeze mnie spreadem CCH21-CCH20.

Aktualny rozwój i sezonowość

źródło: www.seasonalgo.com

Czerwona krzywa reprezentująca cenę spreadu wykazuje stosunkowo wyraźną korelację z sezonowością, ale teraz znajdujemy się na skrzyżowaniu. Czerwony pięcioletni pattern sugeruje już wzrost, ale niebieski piętnastoletni wskazuje na spadek aż do grudnia. Bardziej doświadczeni traderzy już wiedzą, że krzywe sezonowości nie reprezentują cen, a więc różnicy w wysokości ok. 200 punktów nie powinniśmy traktować zbyt dokładnie. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę bezpośrednio ceny i sytuację w ciekawych latach.

Najgorszy okres dla spreadu CCH21-CCH20

źródło: www.seasonalgo.com

Na powyższym obrazku zaznaczono na niebiesko ceny spreadów z 2001 oraz 2002 roku. Minimalne ceny spreadów niedźwiedzia wskazują zatem na maksymalny popyt na kakao. Chodzi o cenę -182 ze stycznia 2002 roku. W ciągu 15 lat nigdy nie było gorzej niż wtedy. Spójrzmy więc, jak wyglądał COT w tych trudnych czasach, czy raczej cenach przy wygórowanym popycie.

Pozycje COT w tym ciekawym okresie

źródło: www.spreadcharts.com

W tym przypadku pobawiłem się z pozycjami dużych spekulantów. W latach największego spadku spreadu niedźwiedzia widać, że został on spowodowany przez wyraźną zmianę popytuekstremalnych minimów cenowych, ale głównie przez zmianę nastroju wielkich inwestorów. Górne zielone pole i niebieskie strzałki. Na wykresie ceny okres pomiędzy pionowymi liniami zaznaczono za pomocą żółtej strzałki.

Poniżej mamy obrazek reprezentujący rozwój ceny spreadu w 2015 oraz 2016 roku. Na pozycjach COT i wykresie ceny zaznaczono te okresy za pomocą czarnych strzałek.

Podobne lata 2015 i 2016

źródło: www.seasonalgo.com

W tym miejscu pragnę się zająć podobnymi latami z punktu widzenia indeksu COT (patrz obrazek powyżej). Zauważcie, że podróż czarnej krzywej rozpoczęła się wyżej, niż w ubiegłych latach. Tak więc również cena spreadu może dotrzeć do wyższych poziomów, niż w wyróżnionych latach. Powiedzmy jednak, że do -20 punktów. Albo do mniej więcej zera. Mowa zatem o proficie w wysokości 600 aż 800 USD. Spójrzmy teraz na strukturę rynku.

Term structure kakao

źródło: www.seasonalgo.com

Niebieska krzywa reprezentuje dzisiejszy stan rynku, natomiast czerwona pokazuje pięcioletnią średnią. Z tego można odczytać dwie kulczowe informacje. Popyt na następny rok jak na razie jest wyższy niż w poprzednich latach, a ceny znajdują się na niższych poziomach. W związku z tym mamy dosyć miejsca do wzrostu ceny i do osiągnięcia średnich poziomów. Z długoterminowego punktu widzenia obie te oznaki wskazują na:

1) Wzrost wartości spreadu niedźwiedzia (podniesienie prawej strony term structure)

2) Stabilizację cen (czy też nie spadek) kakao, co stanowi pozytywną informację dla opcji PUT, albowiem średnia jest na wyższym poziomie

Tą pozornie sprzeczną analizę trzeba jednak rozumieć w szerszej perspektywie czasowej, zakładam, że kilkumiesięcznej. Aby odnieść zysk z opcji PUT, wystarczy, że dojdzie do stabilizacji ceny po lewej stronie term structure, a w przypadku spreadów niedźwiedzia do zrównoważenia podaży i popytu za pośrednictwem contango. Czyli do nieznacznego wzrostu ceny w bardziej odległej części krzywej term structure i jej zbliżenia się do średniej, reprezentowanej przez czerwoną krzywą. Krzywe osiągną wtedy mniej więcej poziome pozycje.

Histogram contango kakao

źródło: www.spreadcharts.com

Histogram pokazuje poszczególne kombinacje spreadowe. Szerokie kolumny pokazują częstotliwość występowania danej wartości contango, natomiast cienkie poziome linie to aktualne wartości. Z wykresu jasno wynika, że wszystkie kombinacje są w backwardation. Wolę termin ujemne contango, ponieważ jest to raczej logiczna nazwa. Mamy więc dosyć miejsca do ruchu w kierunku prawej strony histogramu, czyli do zmiany na zwykłą strukturę rynku, mianowicie na contango. I równocześnie na zysk ze spreadów niedźwiedzia.

Ceny pod koniec 30. października 2019 roku

źródło: www.barchart.com

Cena kakao pod koniec dnia handlowego. Struktura nie wykazuje żadnych oznak byczej rozbieżności. To korzystna informacja dla spreadów niedźwiedzia.

Rynek jednak na początku dnia handlowego wahał się i zaoferował mi tańsze kupno jeszcze jednego spreadu, który kupiłem po cenie -102. Równocześnie wystawiłem opcję PUT na styczeń 2020, za którą otrzymałem 300 USD. Opcja ta jest powiązana z marcowym kontraktem terminowym CCH20. Dlaczego tak zrobiłem opisano powyżej. Pozycje teraz wzajemnie się zabezpieczają i z biegiem czasu obie powinny znaleźć się na plusie.

Cześć, Roman, powodzenia!

Kilka słów o mnie, o mojej drodze do handlu spreadami oraz o procedurach, z których korzystam, do pobrania tu:

Roman Horký spready
Roman Horký
Jako przedsiębiorca działa od 1992 roku do dziś. Hobby: rowery górskie i szosowe, handel spreadami towarowymi. Pierwsze doświadczenie z rynkami kapitałowymi zdobył w 1990 roku, za pośrednictwem otwartych funduszy inwestycyjnych banków oraz instytucji finansowych, a pierwsze doświadczenie z handlem na giełdzie zdobył na giełdzie praskiej. Później rozpoczął działalność na giełdzie w USA. Rynkami zajmuje się już od dawna. Za swój wzór traderski uważa amerykańskiego tradera towarów giełdowych, Larrego Williamsa. Roman Horký jest specjalistą od spreadów towarowych, którymi handluje już od siedmiu lat. Jest zwolennikiem nauki za pomocą praktyki i propagatorem prostych strategii handlowych. Handluje również opcjami na towarowe kontrakty terminowe oraz samymi futures. Jego działalność obejmuje również akcje (inwestycje) – w szczególności preferuje akcje dywidendowe.