Spready towarowe: Spready na oleju sojowym?

Witam ponownie w piątek. Dziś zajmiemy się moim ulubionym spreadem na oleju sojowym. Lubię nim handlować, bo jest bardzo tani, co pozwala mi zastosować stosunkowo zróżnicowane podejście. A więc do dzieła.

Term structure ZL

źródło: www.spreadcharts.com

Powyższy obrazek reprezentuje dwie struktury rynku oleju sojowego. Na rynku mamy standardowo contango, co nie jest zbyt zaskakujące. Czerwona krzywa pokazuje pięcioletnią średnią i nie jest pochylona w takim stopniu, jak niebieska, czyli aktualna krzywa. Taka sytuacja wskazuje na to, że soja jest obecnie słaba. Poszukajmy więc jakiegoś spreadu, a idealnie takiego, który będzie względnie najsłabszy. Postaram się zastanowić, czy przypadkowo nie można by na nim zarobić.

Histogram ZL

źródło: www.spreadcharts.com

Z wykresu histogramu wynika, że obszar po lewej stronie cienkiej pionowej żółtej linii jest większy od obszaru po prawej, co oznacza, że możliwość wzrostu spreadu byka jest większa niż w przypadku wzrostu contango, czyli spreadu niedźwiedzia. Chodzi o spread ZLH20-ZLK20 (marzec-kwiecień).

Spread byka ZLH20-ZLK20 i sezonowość

źródło: www.spreadcharts.com

Niebieska krzywa reprezentuje rozwój cen spreadu, a pozostałe dwie to zmodyfikowane średnie za ostatnich 15 i 5 lat. Widać, że sytuacja z ostatnich pięciu lat wskazuje na zmianę w tym sensie, że doszło do osłabienia contango. Sezonowość jest raczej nadal przeciwko spreadowi byka, ale w dłuższej perspektywie mamy obecnie większe prawdopodobieństwo sukcesu.

Raport COT i Large Traders ZL

źródło: www.spreadcharts.com

Raport COT pokazuje trend rosnących pozycji, ale ostatni z zeszłego tygodnia wykazuje już pewne oznaki osłabienia. Chodzi więc o sprzeczne informacje. Jaka jest więc cena spreadu w stosunku do cen z przeszłości?

Wykres kontynuacyjny spreadu ZLH20-ZLK20

źródło: www.seasonalgo.com

Z wykresu kontynuacyjnego jasno wynika, że siła contango pcha spread do ujemnych wartości. Ilustruje to również słaby popyt, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat. Jeżeli nie dojdzie do zawieszenia broni pomiędzy USA a Chinami, to najwyraźniej silniejszy wzrost tego towaru nie można oczekiwać. Albo jedynie wtedy, gdyby doszło do wyraźnego ograniczenia oferty tego towaru.

Podsumowując, inwestycja w spread byka ZLH20-ZLK20 jest ze względu na małą cenę stosunkowo mało ryzykowna. Prawdopodobieństwo zysku nie jest jednak duże. W przypadku znaczącej zmiany na rynku by jednak mogło chodzić o bardzo zyskowną strategię. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, więc najprawdopodobniej nie wezmę w tym udział.

Cześć, Roman, powodzenia!

Kilka słów o mnie, o mojej drodze do handlu spreadami oraz o procedurach, z których korzystam, do pobrania tu:

Roman Horký spready
Roman Horký
Jako przedsiębiorca działa od 1992 roku do chwili obecnej. Hobby: rowery górskie i szosowe, handel spreadami towarowymi na giełdzie. Pierwsze doświadczenie z rynkiem kapitałowym zyskał w 1990 roku, za pośrednictwem otwartych funduszy inwestycyjnych banków oraz instytucji finansowych. Pierwsze doświadczenie z handlem na giełdzie Roman zyskał na giełdzie praskiej, później rozpoczął działalność na giełdzie w USA. Od dawna studiuje rynki kapitałowe. Za swój wzór inwestycyjny i traderski uważa amerykańskiego handlowca towarowego, Larrego Williamsa. Roman Horký jest specjalistą do spreadów towarowych, którymi handluje już od sześciu lat. Jest zwolennikiem nauki za pomocą praktyki i propagatorem prostych procedur. Ponadto handluje opcjami na towarowe futures oraz samymi towarowymi futures. Handluje również opcjami na zmienność. Jego działalność obejmuje również akcje (inwestycje) – w szczególności preferuje akcje dywidendowe.