Surowce: Strategia, przez którą nigdy nie straciłem pieniędzy

strattegia main

Tajna broń, której używam

Handel towarowymi futures na podstawie COT nie jest moją jedyną strategią. W ostatnim czasie wiele wspominałem o opcjach oraz o sposobie, w jaki z nich korzystam. Kombinacja fundamentów, sezonowości oraz właściwości opcji to jedna z moich najskuteczniejszych broni. Ta strategia została w skrócie opisana na przykładzie wystawienia opcji CALL na bawełnie. Niecały miesiąc później pozycja znajduje się na lekkim plusie.

strattegia 1

W naszym portfolio znajduje się kilka podobnych transakcji opcyjnych, w wypadku których korzystam z różnych strategii opcjowych. Wystawienie opcji naked to tylko jedna z kilku możliwości.

Kombinacja towarów i opcji

Opcje to bardzo ciekawe narzędzie. Można z nich korzystać również w przypadku transakcji futures.

Opcje można na przykład wykorzystać na mniej płynnych rynkach jako zlecenie SL. W sytuacji, kiedy dojdzie do wyraźnego spadku na rynku i do przerwy w handlowaniu, handlowcy korzystający ze zwykłego SL zwykle martwią się o to, w jakim miejscu zostanie cena otwarta na drugi dzień. Może bowiem dojść do otworzenia na o wiele niższym poziomie, co z kolei może spowodować wyraźniejsze straty. Jeżeli mój SL jest opcją, to mogę spać spokojnie. Mam prawo do zamknięcia pozycji za wcześniej uzgodnioną cenę i to, jeśli rynek nadal będzie działać na niekorzyść mojej pozycji, jest mi obojętne.

Zwiększę zyski i zmiejszę straty

Opcję mogę wykorzystać również podczas handlowania w celu zwiększenia zysku lub zmiejszenia straty. Kiedy kupuję kontrakt na ropę naftową i wiem, na jakim poziomie cenowym chcę zgarnąć zysk, to nic nie stoi mi na przeszkodzie, aby wystawić opcję call za taką samą lub wyższą cenę. Innymi słowy, dać komuś prawo do odkupienia ode mnie kontraktu. W każdym razie chciałem tak zrobić, a teraz za to jeszcze dostanę pieniądze. A jeśli transakcja się nie udała i doszło do spadku ceny? Z powodu futures poniosę stratę, jednak premii, której otrzymałem za wystawienie opcji call, nikt mi nie może zabrać. Moja strata jest zatem niższa.

Nawiasem mówiąc, oto jak wygląda zgarnięcie zysków w wysokości 266.600 PLN z handlu opcjami (chodzi o tych -81.474 USD) w przypadku kolegi Martina.

strattegia 2

Powodzenia!

Vašek Pech

Václav Pech
Jako pedagog uniwersytecki uzyskał tytuł Ph.D w dziedzinie teorii zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Na rynkach z własnymi pieniędzmi albo w pozycji kierownika porusza się już od ponad dziesięciu lat, z większej części również zawodowo. Osobistym mentorem Wacława był dwa lata amerykański trader Larry Williams, z którym nawet po przejściu przez wszystkie poziomy mentoringu nadal pozostaje w kontakcie. Na giełdzie zazwyczaj handluje towarowymi kontraktami terminowymi i opcjami. Jest również doświadczonym inwestorem akcyjnym. Niemniej jednak doświadczenie Larry´ego (wraz z jego mentoringiem) doprowadziło go do wyspecjalizowania się na tradera towarów. Inwestowanie i giełdę uważa za swoje hobby, jak również zawód. Jest też analitykiem inwestycyjnym spółki Brokertrust.