Roman Horký

Jako przedsiębiorca działa od 1992 roku do chwili obecnej. Hobby: rowery górskie i szosowe, handel spreadami towarowymi na giełdzie. Pierwsze doświadczenie z rynkiem kapitałowym zyskał w 1990 roku, za pośrednictwem otwartych funduszy inwestycyjnych banków oraz instytucji finansowych. Pierwsze doświadczenie z handlem na giełdzie Roman zyskał na giełdzie praskiej, później rozpoczął działalność na giełdzie w USA. Od dawna studiuje rynki kapitałowe. Za swój wzór inwestycyjny i traderski uważa amerykańskiego handlowca towarowego, Larrego Williamsa. Roman Horký jest specjalistą do spreadów towarowych, którymi handluje już od sześciu lat. Jest zwolennikiem nauki za pomocą praktyki i propagatorem prostych procedur. Ponadto handluje opcjami na towarowe futures oraz samymi towarowymi futures. Handluje również opcjami na zmienność. Jego działalność obejmuje również akcje (inwestycje) – w szczególności preferuje akcje dywidendowe.

Martin Kopáček

Handlem na giełdzie zajmuję się od 2005 roku. Skupiam uwagę w szczególności na wystawianie opcji na akcje i indeksowe ETF. Wolę mniej czasochłonne strategie z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu. Kładę nacisk na zrozumienie rynku, na fundamenty. Preferowane strategie opcyjne: naked put, put spread, Iron condor, strangle, covered call. Ulubione elementy handlu opcjami: SPY, TNA, akcje z S+P indeksu. Styl: wystawianie opcji na podstawie odpowiednich strategii opcyjnych, strategie dochodowe (kredytowe), ocena fundamentu i zmienności. Od 2010 roku realizuję indywidualne konsultacje tradingowe dla osób interesujących się handlem opcjami. Moje zagrania i komentarze są do dyspozycji na stronie www.martinkopacek.cz

Ing. Václav Pech, Ph.D.

Jako pedagog uniwersytecki otrzymałem tytuł Ph.D w dziedzinie teorii zarządzania i zarządzania sytuacją kryzysową. Na rynkach z własnymi pieniędzmi albo w pozycji kierownika poruszam się więcej niż dziesięć lat. Większość czasu również zawodowo. Moim osobistym mentorem przez dwa lata był amerykański trader Larry Williams, z którym nawet po przejściu przez wszystkie poziomy mentoringu nadal pozostałem w kontakcie. Na giełdzie zazwyczaj handluję towarowymi kontraktami futures i opcjami. Jestem również doświadczonym inwestorem akcyjnym. Niemniej jednak doświadczenia Larry´ego (wraz z jego mentoringiem) doprowadziły mnie do większej specjalizacji na towary. Inwestycja i giełda są moim hobby i zawodem. Jestem też analitykiem inwestycyjnym firmy brokertrust.cz

Ing. Tomáš Walter, MSc.

Tomáš Walter jest inwestorem w akcje wzrostowe i wartościowe. W latach 2002-2004 pracował w Harrisburgu w Stanach Zjednoczonych jako menedżer. W tym samym czasie studiował rynki akcji i uczył się inwestować od inwestorów amerykańskich. Po powrocie do USA pracował dla wydawnictwa Ringier, firmy medialnej Mediafax oraz CME group. Obecnie zajmuje się projektami doradczymi oraz medialnymi i jest wysoko cenionym konsultantem w sprawach inwestycji.